Tagi

, , , , , , , , ,

REGULAMIN

UŚMIECH BĄBELKA

1. Organizatorami konkursu są Hau Do You Feel?Helapenio oraz Riko chow chow

2. Fundatorami nagród dla Zwycięzcy są Hau do You Feel,  Helapenio oraz Riko chow chow

3. Post konkursowy zamieszczony jest na fanpage Riko chow chow .

4. Konkurs pod hasłem: „UŚMIECH BĄBELKA” trwa 04.10.2019 do 18.10.2019 🐾

5. Organizator w wyjątkowych sytuacjach rości sobie prawo do zmiany terminu trwania Konkursu, zobligowany jest jednak do poinformowania o tym Uczestników

6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 22.10.2019 na fanpage Riko chow chow.

7. Konkurs jest prowadzony za pośrednictwem serwisu społecznościowego Facebook.

8. Aby wziąć udział w konkursie należy opublikować pod postem konkursowym zamieszczonym na profilu facebookowym Riko chow chow zgodnie z tematyka konkursu „UŚMIECH BĄBELKA”. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

9. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie muszą uzyskać zgodę swojego Opiekuna Prawnego.

10. Każdy uczestnik może umieścić TYLKO JEDNO zdjęcie (nie kolaż).

11. Uczestnik przystępujący do Konkursu oświadcza, że jest autorem pracy konkursowej lub posiada zgodę autora.

12. Nagrody:

PIERWSZE MIEJSCE

Damski t-shirt z chow chow od Helapenio, szarpak polarowy wraz ze smakami od        Hau do You Feel oraz naklejki umożliwiające odbiór słodziaka w biedronce od Riko chow chow

DRUGIE MIEJSCE

Szarpak polarowy, aport oraz smaki od Hau do You Feel oraz sarenka Hania od Riko chow chow

TRZECIE MIEJSCE

Szarpak polarowy, aport oraz smaki od Hau do You Feel oraz dzięcioł Dominik od Riko chow chow

13. Zwycięzca konkursu zobowiązani są do przesłania fundatorom nagród danych do wysyłki. Nadesłane dane będą wykorzystane tylko w celu nadania nagrody.

14. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na publikację zdjęcia konkursowego na stronach i profilach społecznościowych organizatora i fundatorów nagród.

15. Zdjęcia nie związane z tematyką konkursu lub zamieszczone po terminie konkursu nie będą brane pod uwagę przy wyborze laureatów.

16. Zwycięzców wybiorą wspólnie fundatorzy nagród konkursu.

17. Zwycięzcy konkursu zobowiązani są w ciągu 3 dni od ogłoszenia wyników przesłać fundatorowi nagród dane do wysyłki. Nagrody zostaną wysłane w ciągu 14 dni od daty przesłania powyższych informacji do fundatorów nagród – w oddzielnych paczkach.

18. Warunkiem otrzymania nagrody jest podanie prawidłowych danych do wysyłki. Nagrody nie można przekazać na rzecz osób trzecich ani wymienić na jej równowartość pieniężną.

19. Organizator nie uwzględnia reklamacji

20. Konkurs ma charakter ogólnopolski, a nagrody mogą być wysłane jedynie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

21. Uczestnik zgłaszając udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr.133 poz. 883).

22. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych

23. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

Reklama